Navigace

Obsah

Současnost obce

 

Pracovní příležitosti v místě jsou minimální, proto musí občané Hostovlic vyjíždět za prací mimo obec. Nejčastěji pracují v nedalekém městě Čáslav, ale také v Kutné Hoře, Kolíně nebo v nedaleké obci Potěhy.

V současné době je v obci poměrně vysoká nezaměstnanost.

Základní dopravní spojení s okolními obcemi a městem Čáslav je zajišťována autobusovou dopravou,ale i tak je vlastní mobilita nutná.

Autobusová doprava také slouží školním dětem a studující mládeži pro dopravu do škol.

Do základních škol žáci dojíždějí převážně do Potěch, dále do Žlebů a Čáslavi.

Studenti středních škol pak převážně dojíždějí do Čáslavi nebo Kutné Hory.

 

V obci působí několik místních spolků, které pořádají různé sportovní či kulturní akce, jež svým významem přesahují rámec obce. Český svaz chovatelů pořádá zimní výstavy drobného zvířectva, Tělovýchovná jednota je mimo jiné pořadatelem tradičních maškarních průvodů po vsi, Sdružení dobrovolných hasičů pořádá mimo jiné tradiční stavění máje a rovněž členové Mysliveckého sdružení a Českého svazu žen jsou velmi aktivní ve své činnosti.

 

V současnosti mohou místní občané, ale i přespolní využívat poštu.

Dále je v obci místní hostinec, který se nachází v areálu ČSCH. Kromě běžného posezení se zde konají taneční zábavy, plesy, výroční schůze místních společenských organizací a další kulturní a společenské akce.

Přestože se Hostovlice neřadí mezi nejznámější a nejnavštěvovanější lokality, jsou přitažlivé různými akcemi, které se tu pořádají, ale i svým vzhledem.