Navigace

Obsah

SVOZ VĚTVÍ A ROŠTÍ

Občané Hostovlic mají možnost  větve a roští navážet do obecního dvora u lékaře. Větve prosíme ukládat do pravé části dvora, za druhý domek.

 

TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2020:

KAŽDOU  LICHOU STŘEDU V MĚSÍCI.

Červen

3.6 a 17.6

Červenec

1.7. a 15.7. as 29.7.

Srpen

12.8. a 26.8.

Září

9.9. a 23.9.

Říjen

7.10. a 21.10.

Listopad 

4.11. a 18.11.

Prosinec

2.12. a 16.12. a 30.12.

                            

KONČÍ SVOZ PNEUMATIK V RÁMCI SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODADU

PLAKÁT - pneumatiky - ke stažení zde

Zpětný odběr pneumatik informace - ke stažení zde

Tímto informujeme občany, že s platností od 1.1.2020 nemohou být  přijímány pneumatiky do Centra komplexního nakládání s odpady v Čáslavi.

Firma AVE Čáslav, už nebude moci pneumatiky sbírat, tak jako doposud, odděleně v rámci svozu nebezpečného odpadu.

Občané (koneční uživatelé) je musí likvidovat individálně v místech zpětného odběru – viz níže.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovil povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.

Pod následujícím odkazem  je uveden seznam míst zpětného odběru. Seznam míst zpětného odběru pneumatik kolektivního systému ELTMA  Jde o  soubor adres provozovatelů, se kterými má kolektivní systém ELTMA smlouvu o zřízení místa zpětného odběru. Seznam míst je průběžně aktualizován.