Navigace

Obsah

Zpět

Končí svoz pneumatik v rámci Svozu nebezpečného odpadu

pneumatiky leták - ke stažení zde

Zpětný odběr pneumatik informace - ke stažení zde

Tímto informujeme občany, že s platností od 1.1.2020 nemohou být  přijímány pneumatiky do Centra komplexního nakládání s odpady v Čáslavi.

Firma AVE Čáslav, už nebude moci pneumatiky sbírat, tak jako doposud, odděleně v rámci svozu nebezpečného odpadu.

Občané (koneční uživatelé) je musí likvidovat individálně v místech zpětného odběru – viz níže.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovil povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.

Pod následujícím odkazem  je uveden seznam míst zpětného odběru. Seznam míst zpětného odběru pneumatik kolektivního systému ELTMA  Jde o  soubor adres provozovatelů, se kterými má kolektivní systém ELTMA smlouvu o zřízení místa zpětného odběru. Seznam míst je průběžně aktualiuován.

Vyvěšeno: 20. 1. 2020

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět